Imprint & AGB

Zastosowanie mają ogólne warunki dla branży hotelarskiej w Austrii.

>> Można je znaleźć tutaj

BEE GREEN Bed & Breakfast
jest spółką należącą do
Hotel Hanusch GmbH
Herrenstraße 11, 4020 Linz
Tel. +43 (0)732 77 24 77 22, faks +43 (0)732 77 24 77 47
beegreen@linz-hotel.at, www.beegreenhotel.at
UID: ATU 76304303
Członek Izby Handlowej Górnej Austrii
Numer rejestracyjny spółki: 544329 i
Miejsce jurysdykcji Linz

Copyright © 2022: Hotel Hanusch GmbH
Odpowiedzialny za treść: Hotel Hanusch GmbH

Zawartość strony internetowej Bee Green jest chroniona prawem autorskim. Powielanie informacji, w szczególności wykorzystywanie tekstów, części tekstów lub obrazów wymaga uprzedniej pisemnej zgody Hotel Hanusch GmbH. Hotel Hanusch GmbH dokłada wszelkich starań, aby informacje zawarte na tej stronie internetowej były dokładne. Wyklucza się jednak wszelką odpowiedzialność lub gwarancję za aktualność, poprawność i kompletność dostarczonych informacji. Ponadto Hotel Hanusch GmbH nie ponosi odpowiedzialności za treść zewnętrznych stron internetowych, do których prowadzą hiperłącza. Hotel Hanusch GmbH zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian lub uzupełnień w podanych informacjach bez wcześniejszego powiadomienia.

Zdjęcia: Hotel Hanusch GmbH, OÖ.Tourismus

Polityka prywatności:

Ochrona danych osobowych użytkowników jest dla nas szczególnie ważna. W związku z tym przetwarzamy dane wyłącznie na podstawie przepisów ustawowych (RODO, TKG 2003). W niniejszej informacji o ochronie danych informujemy o najważniejszych aspektach przetwarzania danych w kontekście naszej strony internetowej.

Gdy użytkownik odwiedza naszą stronę internetową, jego adres IP, początek i koniec sesji są rejestrowane na czas trwania tej sesji. Odbywa się to z przyczyn technicznych i w związku z tym stanowi uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. O ile poniżej nie określono inaczej, nie będziemy dalej przetwarzać tych danych.

Jeśli użytkownik skontaktuje się z nami za pomocą formularza na stronie internetowej lub poczty e-mail, podane przez niego dane będą przechowywane przez nas przez sześć miesięcy w celu przetworzenia zapytania i w przypadku dalszych pytań. Nie przekazujemy tych danych bez zgody użytkownika.

Przechowywanie danych:

Zwracamy uwagę, że w celu uproszczenia procesu rezerwacji i zakupu oraz późniejszego przetwarzania umowy operator sklepu internetowego przechowuje dane IP właściciela połączenia w ramach plików cookie, a także imię i nazwisko, adres i numer karty kredytowej […] kupującego.

Podane przez użytkownika dane są niezbędne do realizacji umowy lub przeprowadzenia działań poprzedzających zawarcie umowy. Bez tych danych nie możemy zawrzeć umowy z użytkownikiem. Dane nie będą przekazywane stronom trzecim, z wyjątkiem przekazywania danych kart kredytowych do instytucji bankowych przetwarzających płatności / dostawców usług płatniczych w celu obciążenia ceny zakupu, do firmy transportowej / firmy spedycyjnej zleconej przez nas w celu dostarczenia towarów oraz do naszego doradcy podatkowego w celu wypełnienia naszych zobowiązań podatkowych.

Po anulowaniu procesu zakupu przechowywane przez nas dane zostaną usunięte. W przypadku zawarcia umowy wszystkie dane wynikające ze stosunku umownego będą przechowywane do momentu wygaśnięcia okresu przechowywania danych zgodnie z prawem podatkowym (7 lat).

Dane takie jak imię i nazwisko, adres, zakupione towary i data zakupu są również przechowywane do momentu wygaśnięcia odpowiedzialności za produkt. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie przepisów ustawowych art. 96 (3) TKG i art. 6 (1) (a) (zgoda) i/lub (b) (niezbędne do wykonania umowy) RODO.

Pliki cookie:

Nasza strona internetowa wykorzystuje tzw. pliki cookie. Są to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na urządzeniu końcowym za pomocą przeglądarki. Nie powodują one żadnych uszkodzeń.

Używamy plików cookie w celu utrzymania funkcji strony internetowej i uczynienia naszej oferty przyjazną dla użytkownika. Niektóre pliki cookie pozostają zapisane na urządzeniu końcowym użytkownika do momentu ich usunięcia. Umożliwiają nam one rozpoznanie przeglądarki użytkownika przy następnej wizycie na naszej stronie internetowej.

Jeśli użytkownik sobie tego nie życzy, może skonfigurować przeglądarkę w taki sposób, aby informowała go o ustawieniach plików cookie i zezwalała na to tylko w indywidualnych przypadkach.

Jeśli pliki cookie zostaną wyłączone, funkcjonalność naszej strony internetowej może być ograniczona.

Analiza internetowa:

Nasza strona internetowa korzysta z funkcji usługi analizy internetowej Google Analytics. W tym celu wykorzystywane są pliki cookie, które umożliwiają analizę korzystania z witryny przez użytkownika. Wygenerowane w ten sposób informacje są przesyłane na serwer dostawcy i tam przechowywane.

Można temu zapobiec, konfigurując przeglądarkę tak, aby pliki cookie nie były zapisywane.

Zawarliśmy odpowiednią umowę z dostawcą na przetwarzanie danych na zlecenie.

Adres IP użytkownika jest rejestrowany, ale natychmiast pseudonimizowany. Oznacza to, że możliwa jest tylko przybliżona lokalizacja.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie przepisów ustawowych art. 96 (3) TKG oraz art. 6 (1) (a) (zgoda) i/lub (f) (uzasadniony interes) RODO.

Naszą troską w rozumieniu RODO (uzasadniony interes) jest ulepszanie naszej oferty i naszej strony internetowej. Ponieważ prywatność naszych użytkowników jest dla nas ważna, dane użytkowników są pseudonimizowane.

Newsletter

Użytkownik ma możliwość zapisania się do naszego newslettera za pośrednictwem naszej strony internetowej. W tym celu potrzebujemy Twojego adresu e-mail i Twojej deklaracji, że zgadzasz się na otrzymywanie newslettera.

Subskrypcję biuletynu można anulować w dowolnym momencie. Następnie niezwłocznie usuniemy dane użytkownika w związku z wysyłką newslettera. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do momentu jej cofnięcia.

Twoje prawa:

Zasadniczo użytkownik ma prawo do informacji, poprawiania, usuwania, ograniczania, przenoszenia danych, anulowania i sprzeciwu w odniesieniu do przechowywanych przez nas danych. Jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych narusza prawo o ochronie danych lub Twoje roszczenia dotyczące ochrony danych zostały w jakikolwiek sposób naruszone, możesz złożyć skargę do nas beegreen[at]linz-hotel.at lub organu ochrony danych.

Scroll to Top
Zgoda na pliki cookie z Real Cookie Banner