Imprint & GTC

Platí obecné podmínky pro hotelnictví v Rakousku.

>> Najdete je zde

BEE GREEN Bed & Breakfast
je společností
Hotel Hanusch GmbH
Herrenstraße 11, 4020 Linz
Tel. +43 (0)732 77 24 77 22, Fax +43 (0)732 77 24 77 47
beegreen@linz-hotel.at, www.beegreenhotel.at
UID: ATU 76304303
Člen Hornorakouské hospodářské komory
Registrační číslo společnosti: 544329 i
Místo konání Linec

Copyright © 2022: Hotel Hanusch GmbH
Za obsah odpovídá: Hotel Hanusch GmbH

Obsah webových stránek Bee Green je chráněn autorskými právy. Reprodukce informací, zejména použití textů, částí textů nebo obrázků, vyžaduje předchozí písemný souhlas společnosti Hotel Hanusch GmbH. Společnost Hotel Hanusch GmbH se snaží zajistit, aby informace uvedené na těchto webových stránkách byly správné. Jakákoli odpovědnost nebo záruka za aktuálnost, správnost a úplnost poskytnutých informací je však vyloučena. Společnost Hotel Hanusch GmbH dále neodpovídá za obsah externích webových stránek, na které vede hypertextový odkaz. Hotel Hanusch GmbH si vyhrazuje právo na změny nebo doplnění poskytnutých informací bez předchozího upozornění.

Foto: Hotel Hanusch GmbH, OÖ.Tourismus

Zásady ochrany osobních údajů:

Ochrana vašich osobních údajů je pro nás obzvláště důležitá. Vaše údaje proto zpracováváme výhradně na základě zákonných ustanovení (DSGVO, TKG 2003). V těchto informacích o ochraně osobních údajů vás informujeme o nejdůležitějších aspektech zpracování údajů v rámci našich webových stránek.

Při návštěvě našich webových stránek se po dobu trvání relace zaznamenává vaše IP adresa, začátek a konec relace. Děje se tak z technických důvodů, a proto se jedná o oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) DSGVO. Pokud není dále stanoveno jinak, nebudou tyto údaje dále zpracovávány.

Pokud nás kontaktujete prostřednictvím formuláře na webových stránkách nebo e-mailem, budou vámi poskytnuté údaje uloženy po dobu šesti měsíců za účelem zpracování dotazu a v případě dalších dotazů. Tyto údaje nepředáváme bez vašeho souhlasu.

Ukládání dat:

Rádi bychom upozornili, že za účelem zjednodušení procesu rezervace a nákupu a následného zpracování smlouvy jsou provozovatelem internetového obchodu v rámci souborů cookie ukládány IP údaje majitele připojení, jakož i jméno, adresa a číslo kreditní karty […] kupujícího.

Údaje, které poskytujete, jsou nezbytné pro splnění smlouvy nebo pro provedení předsmluvních opatření. Bez těchto údajů s vámi nemůžeme uzavřít smlouvu. Žádné údaje nejsou předávány třetím stranám, s výjimkou předání údajů o kreditní kartě zpracovatelské bance / poskytovateli platebních služeb za účelem stržení kupní ceny, námi pověřené přepravní společnosti / přepravní společnosti za účelem dodání zboží a našemu daňovému poradci za účelem splnění našich daňových povinností.

Po zrušení nákupního procesu budou námi uložené údaje vymazány. V případě uzavření smlouvy se všechny údaje ze smluvního vztahu uchovávají až do uplynutí doby uchovávání podle daňových předpisů (7 let).

Údaje o jménu, adrese, zakoupeném zboží a datu nákupu jsou dále uchovávány až do uplynutí záruky za výrobek. Zpracování údajů se provádí na základě právních ustanovení § 96 odst. 3 TKG a čl. 6 odst. 1 písm. a) (souhlas) a/nebo písm. b) (nezbytné pro plnění smlouvy) DSGVO.

Soubory cookie:

Naše webové stránky používají tzv. cookies. Jedná se o malé textové soubory, které se ukládají do koncového zařízení pomocí prohlížeče. Neškodí.

Soubory cookie používáme k zachování funkcí webových stránek a k tomu, aby naše nabídka byla uživatelsky přívětivá. Některé soubory cookie zůstávají uloženy ve vašem koncovém zařízení, dokud je neodstraníte. Umožňují nám rozpoznat váš prohlížeč při vaší další návštěvě.

Pokud si to nepřejete, můžete nastavit svůj prohlížeč tak, aby vás informoval o nastavování souborů cookie a abyste to povolili pouze v jednotlivých případech.

Pokud jsou soubory cookie deaktivovány, může být funkčnost našich webových stránek omezena.

Webová analytika:

Naše webové stránky využívají funkce webové analytické služby Google Analytics. K tomuto účelu se používají soubory cookie, které umožňují analýzu používání webových stránek vašimi uživateli. Takto vytvořené informace se přenesou na server poskytovatele a tam se uloží.

Tomu můžete zabránit nastavením prohlížeče tak, aby se soubory cookie neukládaly.

S poskytovatelem jsme uzavřeli odpovídající smlouvu o zpracování údajů na zakázku.

Vaše IP adresa je zaznamenána, ale okamžitě pseudonymizována. To znamená, že je možná pouze hrubá lokalizace.

Zpracování údajů se provádí na základě právních ustanovení § 96 odst. 3 TKG a čl. 6 odst. 1 písm. a) (souhlas) a/nebo f) (oprávněný zájem) DSGVO.

Naším zájmem ve smyslu GDPR (oprávněný zájem) je zlepšení naší nabídky a našich webových stránek. Protože je pro nás soukromí našich uživatelů důležité, jsou údaje uživatelů pseudonymizovány.

Zpravodaj

Na našich webových stránkách máte možnost přihlásit se k odběru našeho newsletteru. K tomu potřebujeme vaši e-mailovou adresu a vaše prohlášení, že souhlasíte se zasíláním newsletteru.

Odběr newsletteru můžete kdykoli zrušit. Poté vaše údaje v souvislosti se zasíláním newsletteru neprodleně vymažeme. Toto odvolání nemá vliv na zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu až do jeho odvolání.

Vaše práva:

Pokud jde o vaše údaje, které uchováváme, máte obecně právo na informace, opravu, výmaz, omezení, přenositelnost údajů, odvolání a námitku. Pokud se domníváte, že zpracování vašich údajů porušuje zákon o ochraně osobních údajů nebo že byla jinak porušena vaše práva na ochranu osobních údajů, můžete si stěžovat u nás beegreen[at]linz-hotel.at nebo u úřadu pro ochranu osobních údajů.

Přejít nahoru
Souhlas se soubory cookie pomocí Real Cookie Banneru